Menu

Голова районної ради відповідно до вимог Конституції України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» очолює районну раду, організовує та координує її діяльність.

 

Відповідно до ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування» в Україні:

 

 1. 1. Скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, веде засідання ради.

 

 1. 2. Забезпечує підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням.

 

 1. 3. Представляє раді кандидатуру для обрання на посаду заступника голови районної, вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання.

 

 1. 4. Вносить раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради.
 2. Координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

 

 1. 6. Організовує подання депутатам допомоги у здійсненні ними
  своїх повноважень.

 

 1. 7. Організовує відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування.

 

 1. Організовує роботу президії ради.

 

 1. Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради.

 

 1. 10. Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.

 

 1. 11. Може мати до п’яти радників голови районної ради, які працюють на громадських засадах. У своїй діяльності керуються Положенням про помічника – консультанта депутата Макарівської районної ради.

 

 1. Є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого аппарату.

 

 1. 1 Підписує рішення ради, протоколи сесій та президії районної ради.

 

 1. 1 Забезпечує роботу по розгляду звернень громадян; веде особистий прийом громадян.

 

 1. Забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради.

 

 1. 1 Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

 

 1. За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів.

 

 1. 1 Звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів – у визначений радою термін.

 

 1. 1 Вирішує інші питання, доручені йому радою.

 

 1. В межах своїх повноважень видає розпорядження, накази.

 

 1. Розпоряджається використанням приміщень, споруд, обладнанням, майном, що перебувають у віданні ради.